Smarta elmätare

Samtliga våra elnätskunder med säkringstariff har fått eller ska få en ny elmätare, Omnipower som tillhandahålls av danska Kamstrup.

De nya mätarna har en rad funktioner som kommer att vara till nytta när det gäller information om strömavbrott eller andra avvikelser i elleveransen. Implementering av dessa funktioner i våra stödsystem pågår för att effektivisera vår störningsavhjälpning. Delar av informationen delges dig som kund i form av utökad störningsinformation. För att ta del av störningsinformationen anmäl dig till tjänsten på Mina sidor.

På elmätaren finns också möjlighet att läsa av bland annat aktuellt effektuttag samt spänning och ström per fas genom att trycka sig fram i menyn. Detta kan vara till nytta för dig som kund och även om du anlitar en elinstallatör för arbeten på din anläggning. Installatören kan då enkelt bilda sig en uppfattning om nivån och fördelningen av spänning och ström per fas i din anläggning. Läs mer om hur du går tillväga i bruksanvisningen eller den interaktiva manualen som du hittar längst ner på sidan.

Du som har sommarhus och vill säsongsfrånkoppla elen gör det med hjälp av elmätarens inbyggda brytare istället för att använda din huvudbrytare. Då fungerar fortfarande vår kommunikation med elmätaren och vi kan läsa av mätarställningen och statusen på elleveransen. Hur den inbyggda brytaren manövreras beskrivs i bruksanvisningen eller den interaktiva manualen.

Programvaran i elmätarna är fjärruppgraderbar vilket gör dem anpassningsbara till eventuella nya myndighetskrav i framtiden.

Information om mätvärdesupplösning från 1 november 2023

Sedan 1 november 2023 har 15 min mätning börjat införas i Sverige. Bakgrunden till det är att Svenska kraftnät behöver en bättre upplösning för sina prognoser och styrningar av frekvensen i elnätet.

I nuläget kommer större kunder med huvudsäkring över 80 A samt all produktion att successivt börja mätas med 15 min intervall.  I enlighet med direktiv från Energimarknadsinspektion skall även dessa värden synliggöras för kund vilket nu är möjligt genom att exportera mätvärden till excel där det presenteras i matrisform. I dagsläget finns dock inga marknadskrafter kopplade till 15 min värden (tariffer, elpriser mm) men med denna förändring skapas möjligheter till detta i framtiden. Senast 1 januari 2025 skall alla kunder som har produktion eller huvudsäkring över 80 A 15 min mätas eller där kund har elhandelsavtal som kräver det.

Testa gärna de nya interaktiva manualerna nedan, tryck på den vänstra knappen och få förklarat vad de olika registren betyder eller se hur brytarfunktionen fungerar.

Interaktiv manual

small_information_rgb.png Viktig information om skyddsfunktion vid nollfel

Elmätaren har en inbyggd skyddsfunktion som automatiskt frånkopplar din anläggning vid detektering av ett så kallat nollfel i din anslutningspunkt. Detta görs för att skydda både person och egendom då ett sådant fel innebär brandfara och risk för strömgenomgång. Om du plötsligt blir strömlös utan direkt orsak och din elmätare samtidigt blinkar rött enligt nedanstående bild kontakta felanmälan omgående på tel. 020-98 77 00.

Elmätare (2).png


Observera att om du själv slår ifrån din anläggning med den inbyggda brytaren i mätaren så kommer dioden att blinka rött på motsvarande sätt. I detta fall föreligger inget fel i din anläggning utan dioden markerar enbart att brytaren i elmätaren är frånslagen.  

 

Bruksanvisning (att skriva ut) för Omnipower elmätare​          

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB