Vårt elnät Vi hjälper er att växa

Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av vår vardag. Elnätet övervakas dygnet runt via vår driftcentral i Ludvika. Dessutom ansvarar vi för mätningen av hur mycket el våra kunder använder.

Under de senaste 30 åren har elnätet förstäkts och byggts om genom att ledningarna grävts ner eller försetts med isolerande skikt. Nära 90% av våra ledningar är idag isolerade, vilket har lett till att driftstörningarna minskat avsevärt.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB