Regler, villkor och dokument

Förutom allmänna lagar och regler inom elinstallationsområdet finns ett antal specifika villkor som gäller för installationsarbeten inom VB Elnäts nätområde. För att ge dig en överblick har vi samlat dem här.

Bilagor till ärenden

Intygande av frekvensinställningar för produktionsanläggning typ A
Dokumentet ska fyllas i och undertecknas av både elinstallatör och anläggningsinnehavare samt bifogas föranmälan.

Bilaga till föranmälan anslutning hög- och mellanspänning
Ifyllt dokumentet ska skickas in i samband med föranmälan för anslutningar 1-36 kV. 

Bilaga till föranmälan Reservkraft
Bilagan skickas in tillsammans med föranmälan av ärendetypen servisändring.

Bilaga för anslutning av flerbostadshus
Vid anslutning av flerbostadshus ska bilagan fyllas i och bifogas för-/färdiganmälan.

VB Elnäts instruktioner/villkor

VB Elnäts installationsregler
I detta dokument sammanfattar vi vilka regler som gäller för nyanslutning och ändring av anslutning mm.

Tekniska villkor för produktionsanläggning
Anslutning av produktionsanläggningar blir allt vanligare. Ta del av våra tekniska villkor för att underlätta och kvalitetssäkra arbetet. 

VB Elnäts villkor för tillfällig anslutning
Här finner du förutom priser även villkor för tillfälliga anslutningar, både för VB Elnäts och kundägda byggskåp.

Mättekniska anvisningar över 63 A lågspänning
Läs anvisningarna för mätning vid lågspänningsanläggningar över 63 Ampere.

Kontroll före inkoppling av anläggningar >80 A
Inför drifttagning av elanslutningar större än 80 A finns ett dokument framtaget som stöd vid kontroll av anläggningen.

Instruktion registrering av användare
Följ instruktionen för att lägga till fler användare i Installatörsportalen.

Övrigt

Granska mätplatser
Energiföretagens guide för solcellsleverantörer om behov av åtgärder

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB