Regler och villkor

Förutom allmänna lagar och regler inom elinstallationsområdet finns ett antal specifika villkor som gäller för installationsarbeten inom VB Elnäts nätområde. För att ge dig en överblick har vi samlat dem här.

VB Elnäts installationsregler
I detta dokument sammanfattar vi vilka regler som gäller för nyanslutning och ändring av anslutning mm.

Tekniska villkor för produktionsanläggning
Anslutning av produktionsanläggningar blir allt vanligare. Ta del av våra tekniska villkor för att underlätta och kvalitetssäkra arbetet. 

VB Elnäts villkor för tillfällig anslutning
Här finner du förutom priser även villkor för tillfälliga anslutningar, både för VB Elnäts och kundägda byggskåp.

Mättekniska anvisningar över 63 A lågspänning
Läs anvisningarna för mätning vid lågspänningsanläggningar över 63 Ampere.

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB