Smarta elmätare

Samtliga våra elnätskunder med säkringstariff har fått eller ska få en ny elmätare, Omnipower som tillhandahålls av danska Kamstrup.

På elmätaren finns möjlighet att läsa av bland annat aktuellt effektuttag samt spänning och ström per fas genom att trycka sig fram i menyn. Detta kan vara till nytta för dig som elinstallatör när du utför arbeten på en kundanläggning. Du kan då enkelt bilda dig en uppfattning om spänningsnivån och fördelningen av ström per fas i anläggningen. Läs mer om hur du går tillväga i bruksanvisningen som du hittar längst ner på sidan.

De nya mätarna har också en rad funktioner som kommer att vara till nytta när det gäller information om strömavbrott eller andra avvikelser i elleveransen. Implementering av dessa funktioner i våra stödsystem pågår för att effektivisera vår störningsavhjälpning. På sikt kommer delar av informationen också att delges kunderna i form utökad störningsinformation.

Programvaran i elmätarna är fjärruppgraderbar vilket gör dem anpassningsbara till eventuella nya myndighetskrav i framtiden.

Testa gärna de nya interaktiva manualerna nedan, tryck på den vänstra knappen och få förklarat vad de olika registren betyder eller se hur brytarfunktionen fungerar.

Interaktiv manual (max 63A)

Interaktivt manual strömtrafomätare (80A eller högre)

Bruksanvisning för Omnipower elmätare​        

elmätare.jpg                 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB