Bli kund hos oss

Det är enkelt att byta elhandelsföretag. Men kom ihåg att det tar 14 dagar att byta från ett elhandelsföretag till ett annat. Så teckna avtal med oss i god tid innan ert nuvarande avtal går ut.

Så här enkelt byter ni till VB Elförsäljning  

  • Kontakta oss på 0771-98 70 00 eller via e-post info@vbenergi.se
  • Vi ansvarar för att bytet sker på ett korrekt sätt och informerar ert elnätsbolag om bytet.
  • Kontakta ditt nuvarande elhandelsföretag för uppsägning av nuvarande avtal.
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB