Bidrag och regelverk

Energiskatt 515x300.png

 

Grönt skatteavdrag (för installation)

Från och med 1 januari 2021 gäller det gröna skatteavdraget endast för privatpersoner.

Energiskatt

Ni ska betala energiskatt för den el ni producerar om ni har en anläggning med installerad toppeffekt på 255 kilowatt (kW) eller mer eller flera tillsammans som sammanlagt har 255 kW eller mer. Ni måste då registrera er för energiskatt på Skatteverket och deklarera hur mycket el ni producerat. Blanketten finns här. 

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB