Skatteregler

Regel installation.jpg

Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet

Särskilda skatteregler gäller för dig som producerar förnybar el genom att till exempel installera solceller på din fastighet och leverera el till elnätet.

Energiskatt

Du ska betala skatt för den el du producerar om du har en solcellsanläggning som har en installerad toppeffekt på 500 kilowatt eller mer, eller flera solcellsanläggningar som tillsammans har en sammanlagd installerad toppeffekt av 500 kilowatt eller mer. Du ska då registrera dig för energiskatt på el hos Skatteverket och deklarera hur mycket el du har producerat.

Fullständig information gällande skatteregler kan du läsa på skatteverket.se

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB