Nyckelfärdiga solceller med VB Elförsäljning Det ska vara lätt att leva hållbart!

Vill ditt företag producera egen el och spara pengar och miljö?

Vår idé                

De senaste åren har investeringar i solenergin fullkomligt exploderat världen över och även i Sverige. Med våra kompletta solcellspaket gör vi det enkelt för er att komma igång! Vi har handplockat leverantör och installationsföretag, för att göra det så smidigt för dig som möjligt. VB Elförsäljning blir den som håller ihop solaffären åt er och blir er enda kontakt från offert till färdig anläggning.

Varför solceller?

Solceller är en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik som omvandlar solenergi till el. Se solceller som en långsiktig investering med en uppskattad livslängd på 30 till 40 år. Förutom vår hemsida kan ni få saklig och oberoende information om solceller via Solelportalen.

Så fungerar solceller

Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Ett solcellssystem omvandlar en del av den inkommande solenergin till elektricitet. VB Elförsäljningens solcellspaket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 21 procent. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning.

Den överskottsel som inte används i fastigheten matas in på elnätet och kan säljas till VB Elförsäljning som i sin tur säljer den vidare till andra elhandelskunder.

Solcellerna kräver mycket lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom dess verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts.

En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst och kräver minimalt med underhåll.

Låt solen på din adress betala er elräkning

Självförsörjande och hållbar energi är något som engagerar många miljökloka människor. Men var börjar ni? Det kan vara en bra start att satsa på solceller och producera alldeles egen, förnybar el, från din egen fastighet. Om ni inte kan använda all el som er anläggning producerar för tillfället kan ni sälja överskottet till oss. Dessutom gör ni en insats för miljön!

Vilka är solchanserna på er adress?

I vårt geografiska område har fantastiska förutsättningar för att producera el med solceller, i Sverige har vi nästan lika hög instrålning som i centrala Europa.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB