Fastighetsägaren övertar inte abonnemang för tom lägenhet

  • Nätägaren bryter strömmen från det utflyttningsdatum som hyresgästen angett
  • Strömlösa lägenheter vid visning och reparation
  • Risk för vatten/frysskador
  • Krav på fastighetsägaren att tillgängliggöra mätplatsen för hyresgästen för att möjliggöra mjuk tillkoppling av elmätare
  • Bovärd/vaktmästare bör finnas tillgänglig och slå till mätaren vid mjuk tillkoppling om inte hyresgästen själv har åtkomst till mätplatsen, eller hittar mätplatsen
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB