Fastighetsägaren övertar abonnemang för tom lägenhet

  • Fastighetsägaren anmäler inflytt då hyresgästen sagt upp sitt hyresavtal
  • Strömmen behöver inte brytas då inget glapp uppstår
  • Tillgång till ström vid reparationsarbeten
  • Tillgång till ström vid visning av tomma lägenheter
  • Minimerar risken för vatten/frysskador
  • Minimierar antalet från- och tillkopplingar
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB