Checklista för anslutning av produktionsanläggning

Beställning från kund

Efter beställning från kund skapar ni föranmälan och fyller i uppgifterna om produktionsanläggningen i installatörsportalen.

Installationsmedgivande

När alla uppgifter är angivna utför vi nätberäkning och lämnar installationsmedgivande via installatörsportalen.

Utför installationen

När ni fått installationsmedgivande av oss utför ni installationen enligt våra tekniska villkor och tillverkarens anvisningar. Ni utför dokumenterad kontroll före drifttagning och levererar en kopia till kunden.

Informera kunden

Ni som installatör ansvarar för att kunden för tydliga och korrekta instruktioner/manual gällande drift och skötsel av anläggningen och att kunden blir instruerad om anläggningens olika delar och dess funktion.

Färdiganmälan

Genom att lämna fördiganmälan i installatörsportalen intygar ni att anläggningen är installerad enligt gällande bestämmelser och leverantörens anvisningar samt att anläggningen är varselmärkt, dokumenterad kontroll före drifttagning är utförd, att manual är levererad och att kunden förstår hur anläggningen ska skötas.

Tillkopppling

Vi kontaktar kunden för tillkoppling av anläggningen till elnätet. När vår personal kommer till anläggningen utförs kontroll att den uppfyller det som färdiganmälan innebär. Om brister upptäcks innebär det att inkoppling inte utförs och ni som elinstallatör kan bli fakturerad enligt gällande prislista för den onödiga resan som gjorts.