Reko fjärrvärme

Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. För dig som kund innebär det trygghet.

Kvalitetssäkringssystemet Reko fjärrvärme har utvecklats av Energiföretagen utifrån kundernas krav och förväntningar. För att bli ett Reko fjärrvärmeföretag krävs bland annat särredovisning, verksamhetsgenomlysning och årliga informationsmöten samt att vi i alla lägen följer kraven och intentionerna med Reko. Rent konkret innebär det tydligare och mer lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar, en öppnare dialog och mer för kunderna att säga till om. Syftet är att utveckla en god relation mellan kund och leverantör, att stärka och trygga kundernas ställning samt att förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.

Till Kvalitetsnämnden kan du som kund vända dig om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.

                                                                       reko_small.jpg

 

2019 var våra Reko träffar i Ludvika och Fagersta något annorlunda. Andra delen av träffen handlade om informationen om Prisdialogen.  Hade du inte möjlighet att vara med, kan du ta del av presentationerna från årets träffar nedan:

Presentation_Ludvika_2019.pdf

Presentation_Fagersta_2019.pdf

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB