Prisvillkor 2023

Prisändring och nya Prisvillkor för Fjärrvärme företagskunder från och med 1 januari 2023

Från och med den 1 januari så kommer fjärrvärmepriserna att höjas med 5,5 procent.

Samma säsongsprislista för fjärrvärme gäller i VB Energis fyra fjärrvärmeorter, Ludvika, Grängesberg, Fagersta och Norberg.

Med samma prisvillkor så får kunderna betala utifrån samma förutsättningar vilket gör det mer rättvist. De nya prisvillkoren har presenterats på våra samrådsmöten för Prisdialogen där kundrepresentanterna har fått komma med synpunkter.

De nya prisvillkorens taxor kommer att bestå av följande parametrar:

  • Årlig effektavgift kr/kW, som grundas på senaste vinterns medeleffektuttag.
  • Energiavgift kr/MWh, som grundas på uppmätt energiförbrukning aktuell månad. Energiavgiften kommer att ha tre olika säsongspriser. Vinter, vår-höst och sommar.
  • Flödesavgift kr/m3, som grundas på uppmätt fjärrvärmeflöde i kundanläggningen aktuell månad.

Med de nya prisvillkoren kan du som kund påverka alla kostnader genom energibesparing.

De nya prisvillkoren kommer också att vara mer konkurrenskraftig mot andra uppvärmningsalternativ.

Vi strävar efter att våra kunder ska få så lika årlig kostnad som möjligt mot nuvarande prisvillkor, men eftersom det blir samma priser i alla våra orter så är det väldigt svårt, och eftersom vi samtidigt justerar de abonnerade effekterna så kan årskostnaden bli högre eller lägre i jämförelse för den enskilda kunden.

Prisändring 2023

Prisvillkoren med 2023 års priser är uppdelade i fyra taxenivåer beroende på hur mycket kunden förbrukar.

Säsongsprislista för fjärrvärme företagskunder. Samma priser gäller för Ludvika, Grängesberg, Fagersta och Norberg. Priserna anges exkl. moms.

    År

     Årsvolym

     Effektavgift

   

             Energipris kr/MWh

 

    Flödespris

2023

MWh

kr/kW

dec-mar

apr, okt-nov

maj-sep

kr/m3

Taxa 1

0-149

857

570

355

227

3,4

Taxa 2

150-999

857

564

350

222

3,4

Taxa 3

1000-2499

857

554

340

211

3,4

Taxa 4

2500-

857

543

329

201

3,4

Kundens abonnerade effekt sätts vid varje årsskifte utifrån medelvärdet av de fem högsta dygnsmedeleffekterna som har uppmätts under föregående vinterperiod dec-mars. Vid nyanslutningar så används kategoritalet 3 600 timmar det första leveransåret. 

Kostnadsjämförelse med ”Fjärrkontrollen”

För att du som kund ska kunna göra en kostnadsjämförelse med andra uppvärmningsalternativ som bergvärmpump, luft-vattenvärmepump och pellets så har ”Profu” som är ett opartiskt energiberäkningsföretag tagit fram ett beräkningsprogramFjärrkontrollen och där du som kund kan göra prisjämförelser utifrån olika parametrar. Resultaten visas i ett överskådligt stapeldiagram. Öppna Fjärrkontrollen här.

Prisdialogen

Vi är sedan 2019 medlem i ”Prisdialogen” där vi varje år har samrådsmöten med våra fjärrvärmekunder för att samråda om kommande priser, produktion och miljöfrågor. Vi ser gärna att fler kunder vill vara med på dessa möten och vi kommer till våren att bjuda in alla våra fjärrvärmekunder att vara med. Läs gärna mer om Prisdialogen här på vår hemsida eller på prisdialogen.se.

Har du frågor om våra nya prisvillkor kan du kontakta Lars Wahlsten på 0240-876 28 eller vår Kundservice på 0771-98 70 00.

Kontaktuppgifter

Vi uppmanar er att uppdatera era kontaktuppgifter på Mina sidor så att vi kan nå dig med information.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB