Miljövärden 2015

Att kunna redovisa fjärrvärmens miljöpåverkan på ett enhetligt och samlat sätt är viktigt för att kunna visa på fjärrvärmens miljönytta och för att bygga förtroende genom öppenhet och transparens. Detta är också ett önskemål från kunder, organisationer, myndigheter och media.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv:

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Här nedan kan du se miljövärden 2015 för VB Energis olika nät:

Ludvika
Fagersta
Grängesberg
Norberg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB