VB Energi

VB Energi producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme till kunder i Ludvika, Fagersta, Grängesberg och Norberg. I våra basproduktionsanläggningar, Craboverket i Fagersta, Lyviksverket i Ludvika och Skakelbackens värmeverk i Grängesberg, produceras årligen ca 227 GWh fjärrvärme varav 99 procent av värmen kommer från biobränslen eller återvunnen energi. I Norberg köper vi spillvärme från pelletsfabriken.   

VB Energis entreprenadverksamhet sköter drift och underhåll av  vattenkraftstationer.