Installationsmedgivande

3. Installationsmedgivande

Vi lämnar installationsmedgivande för produktionsanläggningen via installatörsportalen och skickar ett bekräftelsebrev till kunden först när eventuell flytt eller ombyggnad av mätplatsen är utförd och färdiganmäld. Installationsmedgivande innebär att du som installatör får fortsätta arbetet enligt våra tekniska villkor.