Lyviksverket

Lyviksverket ligger intill sjön Väsman, en kilometer sydväst om Ludvika centrum*. Anläggningen togs i drift oktober 1999 och eldas med biobränsle. Nästan all produktion av fjärrvärme för Ludvikas fjärrvärmenät sker där. Verket producerar dessutom processvärme till intilliggande industri.

De två pannorna i Lyviksverket har en effekt om vardera 10 MW, dessutom utvinns 5 MW i rökgaskondensorn. Under sommaren då energibehovet är mindre körs bara en panna på lägre effekt för att vintertid gå på full effekt,  under särskilt kalla vinterdagar finns möjlighet att starta upp ytterligare värmeproduktion på andra platser i Ludvika med hjälp av el- och oljepannor, så kallade spetsvärmeanläggningar.

Värmeproduktionen i verket uppgår till cirka 100 GWh. Då anläggningen går med full effekt förbrukas 40 m3 bränsle per timme. Anläggningen är helt automatiserad från tippficka till askcontainrar. Den 35 meter höga ackumulatortanken rymmer 2000 m3 vatten och utjämnar pannornas energiproduktion mot den värme som levereras ut på fjärrvärmenätet, beroende på energiförbrukning och driftförhållanden.

*Hitta hit

Anläggningen består av:

Typ

Storlek

Biopannor 2 x 10 MW
Rökgaskondensor 5 MW
Ackumulatortank 2000 m3
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB