Lasarettet

Panncentralen ligger i anslutning till lasarettet och pannorna där kan drivas med vegetabilisk bioolja eller eldningsolja. Innan Lyviksverket byggdes utgjorde denna anläggning basproduktion till fjärrvärmenätet men nu används den endast som spetsvärme vid speciellt kalla dagar eller som reserv vid driftstörningar.

Anläggningen består av:

Typ

Storlek

Oljepanna 2 x 5 MW
Biooljepanna 10 MW
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB