Folkets hus

Anläggningen som ligger i Folkets hus används endast om det är mycket kallt ute eller som reserv vid driftstörningar på Lyviksverket.

Anläggningen består av:

Typ

Effekt

Oljepanna 7 MW
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB