Norberg

Prisinformation 2021

Nedanstående tabeller innehåller beräknade årskostnader för olika kundkategorier enligt Energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån Västerbergslagens Energi ordinarie prisvillkor i Norberg vid nyanslutning där Västerbergslagens Energi levererar hela uppvärmningsbehovet och där kunden äger fjärrvärmecentralen. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Energiavgift kr/MWh

Beror på uppmätt energiförbrukning.

Flödesavgift kr/m3

Beror på uppmätt fjärrvärmeflöde/avkylning genom fjärrvärmecentralen och vilken taxa kunden tillhör. Vid nedanstående kostnadsberäkningar har en avkylning på 40 grC använts.

Tabell 2 Kundkategori flerbostadshus, exkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 60 723 kr 0 kr 60 723 kr
193 MWh 141 380 kr 0 kr 141 380 kr
500 MWh 366 270 kr 0 kr 366 270 kr
1000 MWh 732 540 kr 0 kr 732 540 kr

 

 

 

 

 

Tabell 3 Kundkategori lokaler, exkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 60 723 kr 0 kr 60 723 kr
193 MWh 141 380 kr 0 kr 141 380 kr
500 MWh 366 270 kr 0 kr 366 270 kr
1000 MWh 732 540 kr 0 kr 732 540 kr

 

 

 

 

 

Tabell 4 Kundkategori samfälligheter, exkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 60 723 kr 0 kr 60 723 kr
193 MWh 141 380 kr 0 kr 141 380 kr
500 MWh 366 270 kr 0 kr 366 270 kr
1000 MWh 732 540 kr 0 kr 732 540 kr

 

 

 

 

 

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgift för framdragning av fjärrvärmeledningar till kundens fastighet offereras från fall till fall och är bl a beroende på ledningslängd och dimension. Installation av kundens fjärrvärmecentral kan offereras och utföras genom Västerbergslagens Energis försorg.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB