Ludvika

Nedanstående tabeller innehåller beräknade årskostnader för olika kundkategorier enligt energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån VB Energi ordinarie prisvillkor i Ludvika vid nyanslutning där VB Energi levererar hela uppvärmningsbehovet. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Fast avgift kr/år 

Den fasta avgiften är beroende på vilken abonnerad effekt (E-värde) och vilken taxa kunden tillhör. 

Effektavgift kr/kW/år 

Effektavgiften är beroende på vilken abonnerad effekt (E-värde) kunden har. Vid nyanslutning beräknas E-värdet det första leveransåret enligt kategoritalsmetoden enligt följande: Den uppskattade årsförbrukningen i MWh dividerad med kategoritalet 2,9. Från och med det andra leveransåret justeras E-värdet vid varje årsskifte utifrån verklig uppmätt effektuttag. E-värdet under nästföljande leveransår blir medelvärdet av de fem högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under de senaste vintermånaderna december-mars. Ändring av E-värdet sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten. 
Ovanstående gäller ej villor. 

Energiavgift kr/MWh 

Beror på uppmätt energiförbrukning och vilken taxa kunden tillhör. 

Flödesavgift kr/m3

Beror på uppmätt fjärrvärmeflöde/avkylning genom fjärrvärmecentralen och vilken taxa kunden tillhör. Vid nedanstående kostnadsberäkningar har en avkylning på 50 grC använts.

Kundkategori flerbostadshus, lokaler och samfälligheter, inkl moms

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlg del

80 MWh 73 444 kr 14 705 kr 58 739 kr
193 MWh 168 258 kr 26 553 kr 141 705 kr
500 MWh 427 835 kr 105 067 kr 322 768 kr
1 000 MWh 814 407 kr 191 371 kr 623 036 kr