Grängesberg

Prisinformation 2021

Nedanstående tabeller innehåller beräknade årskostnader för olika kundkategorier enligt Energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån Västerbergslagens Energi ordinarie prisvillkor i Grängesberg vid nyanslutning där Västerbergslagens Energi levererar hela uppvärmningsbehovet. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Fast avgift kr/år

Den fasta avgiften beräknas utifrån föregående års normalförbrukning och debiteras som en fast avgift under leveransåret.

Energiavgift kr/MWh

Beror på uppmätt energiförbrukning.

Flödesavgift kr/m3

Beror på uppmätt fjärrvärmeflöde/avkylning genom fjärrvärmecentralen och vilken taxa kunden tillhör. Vid nedanstående kostnadsberäkningar har en avkylning på 50 grC använts.

Tabell 2 Kundkategori flerbostadshus, exkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 56 443 kr 16 880 kr 39 563 kr
193 MWh 136 169 kr 40 723 kr 95 446 kr
500 MWh 352 770 kr 105 500 kr 247 270 kr
1000 MWh 705 540 kr 211 000 kr 494 540 kr

 

 

 

 

 

Tabell 3 Kundkategori lokaler, exkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 56 443 kr 16 880 kr 39 563 kr
193 MWh 136 169 kr 40 723 kr 95 446 kr
500 MWh 352 770 kr 105 500 kr 247 270 kr
1000 MWh 705 540 kr 211 000 kr 494 540 kr

 

 

 

 

 

Tabell 4 Kundkategori samfälligheter, exkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 56 443 kr 16 880 kr 39 563 kr
193 MWh 136 169 kr 40 723 kr 95 446 kr
500 MWh 352 770 kr 105 500 kr 247 270 kr
1000 MWh 705 540 kr 211 000 kr 494 540 kr

 

 

 

 

 

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgift för framdragning av fjärrvärmeledningar till kundens fastighet offereras från fall till fall och är bl a beroende på ledningslängd och dimension. Installation av kundens fjärrvärmecentral kan offereras och utföras genom Västerbergslagens Energis försorg.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB