Grängesberg

Nedanstående tabeller innehåller beräknade årskostnader för olika kundkategorier enligt energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån VB Energi ordinarie prisvillkor i Grängesberg vid nyanslutning där VB Energi levererar hela uppvärmningsbehovet. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Fast avgift kr/år 

Den fasta avgiften beräknas utifrån föregående års normalårsförbrukning och debiteras som en fast avgift under leveransåret.

 
Energiavgift kr/MWh 

Beror på uppmätt energiförbrukning. 

Flödesavgift kr/m3

Beror på uppmätt fjärrvärmeflöde/avkylning genom fjärrvärmecentralen och 
vilken taxa kunden tillhör. Vid nedanstående kostnadsberäkningar har en avkylning på 50 grC använts.

Kundkategori flerbostadshus, lokaler och samfälligheter, inkl moms

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 68 547 kr 20 504 kr 48 043 kr
193 MWh 165 369 kr 49 466 kr 115 903 kr
500 MWh 428 418 kr 128 150 kr 300 268 kr
1 000 MWh 856 836 kr 256 300 kr 600 538 kr