Fagersta

Prisinformation 2021

Nedanstående tabeller innehåller beräknade årskostnader för olika kundkategorier enligt Energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån Västerbergslagens Energi ordinarie prisvillkor i Fagersta vid nyanslutning där Västerbergslagens Energi levererar hela uppvärmningsbehovet. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Fast avgift kr/år

Den fasta avgiften är beroende på vilken abonnerad effekt (E-värde) och vilken taxa kunden tillhör.

Effektavgift kr/kW/år

Effektavgiften är beroende på vilken abonnerad effekt (E-värde) kunden har. Vid nyanslutning beräknas E-värdet det första leveransåret enligt kategoritalsmetoden enligt följande:

Den uppskattade årsförbrukningen i MWh dividerat med kategoritalet 2,9. Från och med det andra leveransåret justeras E-värdet vid varje årsskifte utifrån verkligt uppmätt effektuttag. E-värdet under nästföljande leveransår blir medelvärdet av de fem högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under de senaste i vintermånaderna dec-mars.

Ändring av E-värde sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten.

Energiavgift kr/MWh

Beror på uppmätt energiförbrukning och vilkjen taxa kunden tillhör.

Flödesavgift kr/m3

Beror på uppmätt fjärrvärmeflöde/avkylning genom fjärrvärmecentralen och vilken taxa kunden tillhör. Vid nedanstående kostnadsberäkningar har en avkylning på 50 grC använts.

Tabell 2 Kundkategori flerbostadshus, exkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 57 631 kr 19 124 kr 38 507 kr
193 MWh 136 554 kr 43 655 kr 92 899 kr
500 MWh 342 005 kr 101 335 kr 240 670 kr
1000 MWh 676 675 kr 195 335 kr 481 340 kr

 

 

 

 

 

Tabell 3 Kundkategori lokaler, exkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 57 631 kr 19 124 kr 38 507 kr
193 MWh 136 554 kr 43 655 kr 92 899 kr
500 MWh 342 005 kr 101 335 kr 240 670 kr
1000 MWh 676 675 kr 195 335 kr 481 340 kr

 

 

 

 

 

Tabell 4 Kundkategori samfälligheter, exkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 57 631 kr 19 124 kr 38 507 kr
193 MWh 136 554 kr 43 655 kr 92 899 kr
500 MWh 342 005 kr 101 335 kr 240 670 kr
1000 MWh 676 675 kr 195 335 kr 481 340 kr

 

 

 

 

 

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgift för framdragning av fjärrvärmeledningar till kundens fastighet offereras från fall till fall och är bl a beroende på ledningslängd och dimension. Installation av kundens fjärrvärmecentral kan offereras och utföras genom Västerbergslagens En

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB