Prisvillkor Norberg

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi gäller från och med 2021-01-01 i Norberg

Taxa 1-6 gäller om kunden äger fjärrvärmecentralen och taxa 7-11 om VBE äger centralen. Vilken taxa kunden tillhör beror på årsförbrukningen. Vid nyanslutning uppskattas åreförbrukningen det första leveransåret. För att vå villataxa NFJV-11 måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning 50 MWh.

Priser

  • Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning. 
  • Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde. 

Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av Västerbergslagens Energi vid varje tillfälle. Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en avgift på 4000 kr ut vid återinkoppling.

Årliga avgifter för 2021
Priserna nedan är exkl moms 

Taxa

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

 

Ägare

Prisändring mot 2020 %

NFJV-1 663,5 2,20 Industritaxa Kunden 1,5
NFJV-2 643 2,20 Över 1000 MWh Kunden 1,5
NFJV-4 677,5 2,20 101-1000 MWh Kunden 1,5
NFJV-5 704 2,20 1-100 MWh Kunden 1,5
NFJV-7 685 2,20 Industritaxa VBE 1,5
NFJV-8 664 2,20 Över 1000 MWh VBE 1,5
NFJV-9 698 2,20 101-1000 MWh VBE 1,5
NFJV-10 727 2,20 1-100 MWh VBE 1,5

Exempel på kostnadsberäkning med årsförbrukningen 20 MWh 

Årlig energiförbrukning: 1000 MWh              Taxa NFJV-4
Abonnerad effekt: 345 kW
Årligt fjärrvärmeflöde: 21 500 m3              Vid en avkylning på 50 grader
Årlig energiavgift: 1000 MWh x 677,5 kr = 677 500 kr
Årlig flödesavgift: 21 500 m3 x 2,20 = 47 300 kr
Total årlig avgift: 724 800 kr

Exempel på kostnadsberäkning för en Industrikund

Årlig energiförbrukning: 1000 MWh     Taxa 
Abonnerad effekt: 345 kW
Årligt fjärrvärmeflöde: 21 500 m3        Vid en avkylning på 50 grader
Årlig energiavgift: 1000 MWh x 663,5 kr = 663 500 kr
Årlig flödesavgfit: 21 500 m3 x 2,20 kr = 47 300 kr
Total årligt avgift: 710 800 kr

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme. 

För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvilkor för leverans av fjärrvärme.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB