Prisvillkor Ludvika 2021

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi gäller från och med 2021-01-01 i Ludvika

Priser

  • Fast avgift: beroende på taxetillhörighet
  • Effektavgift: beroende på taxetillhörighet och abonnerad effekt i kW
  • Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning
  • Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde

Abonnerad effekt vid anslutningstillfället beräknas genom kategoritalsmetoden. Därefter justeras abonnerad effekt vid varje årsskifte med medelvärdet av de fem högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under föregående vintermånader december-mars. Justering sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten. 

Ovanstående gäller ej villor som betalar en fast avgift och en energiavgift. För att få villataxa måste det vara en privatbostad med max  årsförbrukning 50 MWh. Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av Västerbergslagens Energi vid varje tillfälle. Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en avgift på 4000 kr ut vid återinkoppling.

Årliga avgifter för 2021
Priserna nedan är exkl moms

Taxa   

Abonnerad effekt max kW

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW/år

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

Prisändring mot 2020 %

FJV-1 70 5 108 250 550 3,20 1,5
FJV-2 150 19 752 250 499 3,20 1,5
FJV-3 300 42 819 254 477 3,20 1,5
FJV-4 600 69 919 254 458,60 3,20 1,5
FJV-5 1 000 124 176 254 430 3,20 1,5
FJV-6 3 000 194 416 254 419 3,20 1,5
FJV-7 5 000 388 330 254 404 3,20 1,5

Exempel på kostnadsberäkning för en större fjärrvärmekund

Årlig energiförbrukning: 1000 MWh
Kategorital:   2900 timmar
Abonnerad effekt: 345 kW       1000/2,9
Årligt fjärrvärmeflöde: 17200 m3    (Vid en avkylning på 50 grader)
Fast årlig avgift: 69 919 kr
Årlig effektavgift: 345 kW x 254 kr = 87 630 kr
Årlig energiavgift: 1000 MWh x 458,6 kr = 458 600kr
Årlig flödesavgift: 17 200 m3 x 3,20 = 55 040 kr
Total årlig avgift: 671 189 kr

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme.

För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB