Prisvillkor Fagersta 2021

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi gäller från och med 2021-01-01 i Fagersta

Priser

  • Fast avgift: beroende på taxetillhörighet
  • Effektavgift: beroende på taxetillhörighet och abonnerad effekt i kW
  • Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning
  • Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde

Abonnerad effekt vid anslutningstillfället beräknas genom kategoritalsmetoden. Därefter justeras abonnerad effekt vid varje årsskifte med medelvärdet av de fem högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under föregående vintermånader december-mars. Justering sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten. 

Ovanstående gäller ej villor som betalar en fast avgift och en energiavgift. För att få villataxa måste det vara en privatbostad med max  årsförbrukning 50 MWh. Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av Västerbergslagens Energi vid varje tillfälle. Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en avgift på 4000 kr ut vid återinkoppling.

Årliga avgifter för 2021
Priserna nedan är exkl moms

Taxa   

Abonnerad effekt max kW

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW/år

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

Prisändring mot 2020 %

FFJV-1 50   683 426,3 3,20 1,5
FFJV-2 300 6 135 560 426,3 3,2 1,5
FFJV-3 600 38 705 454 426,3 3,2 1,5
FFJV-4 1 200 125 046 310 426,3 3,2 1,5
FFJV-5 5 000 175 767 266 426,3 3,2 1,5

Exempel på kostnadsberäkning för en större fjärrvärmekund

Årlig energiförbrukning: 1000 MWh
Kategorital:   2900 timmar
Abonnerad effekt: 345 kW
Årligt fjärrvärmeflöde: 17200 m3
Fast årlig avgift: 38 705 kr
Årlig effektavgift: 345 kW x 454 kr = 156 630 kr
Årlig energiavgift: 1000 MWh x 426,3 kr = 426 000 kr
Årlig flödesavgift: 17 200 m3 x 3,20 = 55 040 kr
Total årlig avgift: 676 375 kr

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme.

För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB