Läs de tekniska villkoren

2. Läs de tekniska villkoren

Innan ni köper någon utrustning är det viktigt att ni läser våra tekniska villkor för anslutning av produktion.

Se till att ni får tydliga installations- och bruksanvisningar från leverantören av anläggningen. Anvisningarna ska vara skrivna på svenska.

Om ni själva importerar anläggningen tar ni också på er ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan ni läsa mer om de regler som gäller för importörer.