Drifttagning

7. Drifttagning

Vår tekniker tar kontakt med er för att bestämma en tid då ni tillsammans drifttar produktionsanläggningen. VB Elnäts säkerhetskrav ska vara uppfyllda för att produktionsanläggningen ska kunna drifttas och varselmärkning enligt våra tekniska villkor måste finnas eftersom produktionsanläggningen alltid kommer att vara spänningssatt.