Så här ansluter ni en solcellsanläggning

1. Välj en bra placering

En bra plats att montera solceller på är ett skuggfritt tak i sydligt läge. Taket ska ha 30-50 graders lutning. Generellt sett kan man säga att 1 kW kräver 8 m2 yta och kan producera 900-1000 kWh per år beroende på förutsättningar och val av leverantör. Läs mer om solceller på Energimyndighetens hemsida.

2. Läs de tekniska villkoren

Innan ni köper någon utrustning är det viktigt att ni läser våra tekniska villkor för anslutning av produktion. 

Se till att ni får tydliga installations- och bruksanvisningar från leverantören av anläggningen. Anvisningarna ska vara skrivna på svenska.

Om ni själva importerar anläggningen tar ni också på er ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan ni läsa mer om de regler som gäller för importörer.

3. Ansök om bygglov, bidrag och elcertifikat

Det är viktigt att kontrollera om ni behöver söka bygglov för produktionsanläggningen. Ta kontakt med kommunen så informerar de om vad som gäller där ni har er verksamhet.

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida. Vid ansökan om elcertifikat behövs vissa uppgifter om er anläggning. Dessa uppgifter finns i vårt bekräftelsebrev till er.

De som väljer att satsa på solenergi kan ansöka om investeringsstöd till solceller.

4. Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket

En auktoriserad elinstallatör installerar produktionsanläggningen och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar ni att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver din elinstallatör skicka en korrekt ifylld föranmälan till oss. Det sker via Installatörsportalen.

5. Ansluta anläggningen

För att vi ska kunna ansluta anläggningen till vårt elnät måste alla säkerhetskrav vara uppfyllda, varselmärkning av anläggningen måste finnas eftersom den alltid kommer att vara spänningssatt. En arbetsbrytare, som finns åtkomlig för nätägarens eller räddningstjänstens personal och är varselmärkt, måste finnas vid anläggningen.

6. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

Det är viktigt att ni har ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för att få betalt för er producerade el. När vi påbörjar ert anslutningsärende skickar vi ett bekräftelsebrev med de uppgifter om anläggningen som behövs för att teckna avtal gällande försäljningen av din elproduktion.

7. Skattereduktion för överskottsproduktion

Efter första året som elproducent har ni rätt att begära skattereduktion för produktionsöverskottet upp till 18 000 kronor, vilket motsvarar en produktion på 30 000 kWh. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

8. Skillnaden mellan egen producent och kommersiell elproducent

Om ni i huvudsak producerar el för eget behov räknas ni som egen elproducent. Det innebär att ni matar in mindre el till elnätet än vad ni tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när solen skiner mycket så kanske ni producerar mer el än vad ni använder, och då ger vi er en ersättning för nätnytta. Ni kan även sälja överskottet till ett elhandelsföretag. Producerar ni däremot mer el än vad ni använder under ett helt kalenderår räknas ni som en kommersiell producent, antingen småskalig eller storskalig beroende på er totala elproduktion.