Föranmälan från installatören

3. Föranmälan från installatören

För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver er elinstallatör skicka en korrekt ifylld föranmälan till oss. Det sker via vår Installatörsportal. När installatören signerar föranmälan bekräftar hen att installationen kommer uppfylla våra tekniska villkor.