VB Elnät i siffror

Västerbergslagens Elnät AB

VB Elnät bedriver elnätverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.
Transiteringarna av fast kraft uppgick till 981 gigawattimmar jämfört med 962 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 183 gigawattimmar jämfört med 198 gigawattimmar året innan. År 2017 var ett relativt dåligt vind- och vattenår.

Nettoomsättningen uppgick till 223,5 miljoner kronor jämfört med 214,6 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade från 82,8 miljoner kronor till 84,2 miljoner. Förklaringen till resultatförbättringen är främst högre volym.

Investeringarna uppgick till 57,6 miljoner kronor jämfört med 45,6 miljoner året innan. Det mesta av investeringarna avsåg reinvesteringar i nätet samt förstärkningar föranledda av kvalitetskrav samt ökat uttag hos vissa kunder. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur. Under året har ett nytt timmätsystem börjat installeras. Under 2018 kommer samtliga mätare att vara utbytta.

Malin Wallenberg │Verkställande direktör 

Årsredovisning 2017 för VB Elnät
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB