Tillkoppling

Tillkopppling

Vi kontaktar kunden för tillkoppling av anläggningen till elnätet. När vår personal kommer till anläggningen utförs kontroll att den uppfyller det som färdiganmälan innebär. Om brister upptäcks innebär det att inkoppling inte utförs och ni som elinstallatör kan bli fakturerad enligt gällande prislista för den onödiga resan som gjorts.