Drifttagning

6. Drifttagning

Vår tekniker tar kontakt med kunden för att bestämma en tid då VB Elnät och kunden tillsammans drifttar produktionsanläggningen. VB Elnäts säkerhetskrav ska vara uppfyllda för att produktionsanläggningen ska kunna drifttas och varselmärkning enligt våra tekniska villkor måste finnas eftersom den alltid kommer att vara spänningssatt. Om brister upptäcks innebär det att inkoppling inte utförs och ni som elinstallatör blir fakturerad enligt gällande prislista för den onödiga resan som gjorts.