Registrering

7. Registrering

När anläggningen är drifttagen registrerar vi den i vårt system och kunden kan därefter välja vilken elhandlare de vill sälja sin överskottsproduktion till. Installationsärendet är därmed avslutat.