Utför installationen

4. Utför installationen

När ni fått installationsmedgivande av oss utför ni installationen enligt våra tekniska villkor och tillverkarens anvisningar. En kort provtillkoppling för funktionskontroll av produktionsanläggningen tillåts. Ni utför dokumenterad kontroll före drifttagning och levererar en kopia till kunden. När produktionsanläggningen är provkörd ska den stängas av.