Informera kunden

Informera kunden

Ni som installatör ansvarar för att kunden för tydliga och korrekta instruktioner/manual gällande drift och skötsel av anläggningen och att kunden blir instruerad om anläggningens olika delar och dess funktion.