Färdiganmälan

5. Färdiganmälan

Genom att lämna färdiganmälan i installatörsportalen intygar ni att anläggningen är installerad enligt våra tekniska villkor, gällande bestämmelser och leverantörens anvisningar samt att anläggningen är varselmärkt, dokumenterad kontroll före drifttagning är utförd, att instruktioner/manual är levererad till kund och att denne förstår hur anläggningen ska skötas.