Färdiganmälan

Färdiganmälan

Genom att lämna fördiganmälan i installatörsportalen intygar ni att anläggningen är installerad enligt gällande bestämmelser och leverantörens anvisningar samt att anläggningen är varselmärkt, dokumenterad kontroll före drifttagning är utförd, att manual är levererad och att kunden förstår hur anläggningen ska skötas.