Föranmälan

1. Föranmälan

Efter beställning från kund skapar ni föranmälan och fyller i samtliga uppgifter om produktionsanläggningen i installatörsportalen. Om telefonnummer till kunden avviker från våra registrerade uppgifter, ange aktuellt nummer i fältet Övrigt.

Bifoga situationsplan som visar var solpanelerna ska sitta om det finns flera byggnader på fastigheten. Foto på befintlig mätplats bifogas alltid.

När du signerar föranmälan bekräftar du att installationen kommer uppfylla våra tekniska villkor.