Vi flyttar in i en fastighet med fjärrvärme

Kom ihåg att även anmäla ett elnätsabonnemang.

Inflytt ska anmälas senast 5 dagar innan ni flyttar in.

För fjärrvärmeleveransen tillämpar vi Energiföretagen Sveriges Allmänna avtalsvillkor.

Önskas serviceavtal?

Kunduppgifter