Grängesberg

Skakelbackens värmeverk består av:

Typ

Storlek

Biobränslepanna 3 MW
Oljepanna 7 MW
Elpanna 4 MW

 

Värmeproduktionen uppgår till ca 15 GWh varav 100 procent sker med biobränsle.

Skakelbacken fullbreddsbild.jpg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB