Lasarettet

Anläggningen som ligger vid Bergslagssjukhuset används om det är mycket kallt ut eller som reserv.

Anläggningen består av:

Typ

Effekt

2 oljepannor 6 MW

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB