Fårbo

Anläggningen som ligger vid Fårbo industriområde används om det är mycket kallt ute eller som reserv.

Anläggningen består av:

Typ

Effekt

2 oljepannor 5,4 MW
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB