Prisinformation

Prisinformation 2023

Nedanstående tabeller innehåller beräknade årskostnader för olika kundkategorier enligt Energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån Västerbergslagens Energi ordinarie prisvillkor i Fagersta vid nyanslutning där Västerbergslagens Energi levererar hela uppvärmningsbehovet. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Fast avgift kr/år 

Den fasta avgiften är beroende på vilken abonnerad effekt (E-värde) och vilken taxa kunden tillhör. 

Effektavgift kr/kW/år 

Effektavgiften är beroende på vilken abonnerad effekt (E-värde) kunden har. Vid nyanslutning beräknas E-värdet det första leveransåret enligt kategoritalsmetoden enligt följande:

Den uppskattade årsförbrukningen i MWh dividerat med kategoritalet 2,9. Från och med andra leveransåret justeras E-värdet vid varje årsskifte utifrån verklig uppmätt effektuttag. E-värdet under nästföljande leveransår blir medelvärdet av de fem (5) högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under de senaste vintermånaderna dec-mars.

Ändring av e-värdet sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten. Ovanstående gäller ej villor.

Energiavgift kr/MWh

Beror på uppmätt energiförbrukning och vilken taxa kunden tillhör.

Flödesavgift kr/m3

Beror på uppmätt fjärrvärmeflöde/avkylning genom fjärrvärmecentralen och vilken taxa kunden tillhör. Vid nedanstående kostnadsberäkningar har en avkylning på 50 grC använts.

Tabell Samtliga kundkategorier flerbostadshus, lokaler och samfälligheter, exkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 59 878 kr 18 854 kr 41 024 kr
193 MWh 144 275 kr 46 278 kr 97 897 kr
500 MWh 372 743 kr 119 123 kr 253 620 kr
1000 MWh 735 326 kr 238 246 kr 497 080 kr

 

 

 

 

 

 

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgift för framdragning av fjärrvärmeledningar till kundens fastighet offereras från fall till fall och är bl a beroende på ledningslängd och dimension. Installation av kundens fjärrvärmecentral kan offereras och utföras genom Västerbergslagens Energis försorg.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB