Grängesberg

Grängesbergs fjärrvärmenät är ca 4 km långt och sträcker sig från produktionsanläggningen vid Skakelbacken ut till kunder i centrala Grängesberg. Fjärrvärmenätet består av välisolerade nedgrävda stålrör som är försedda med larmsystem för indikering av eventuella läckage. Temperaturen på vattnet som pumpas ut på nätet ligger på 70 - 110 grader beroende på hur kallt det är ute. Returtemperaturen ligger på ca 50 grader.

Anslutna kunder är flerfamiljshus, offentliga lokaler, affärsfastigheter och industrilokaler, och vi har idag ca 30 anslutningspunkter med en ansluten effekt på 6 MW.

robin-930x500.jpg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB