Pågående upphandlingar

VB Energi genomför nu två upphandlingar i samarbete med Vattenfall AB, avseende mekaniskt underhåll och svetsarbeten samt el tjänster. Upphandlingarna är annonserade i e-Avrop, www.e-avrop.com.

Det är kostnadsfritt att skapa ett konto i e-Avrop.

Mekaniskt underhåll och svetsarbeten, diarienummer 1003294383

Under egen arbetsledning ska entreprenören utföra delar av projekt, mekaniskt underhåll och svetsarbeten i VB Energis produktionsanläggningar och fjärrvärmenät.
Även totalentreprenader för mindre projekt kan förekomma. Upphandlingen delas upp i två delar där anbud kan lämnas på en del eller båda. Del 1. Avser behov för anläggningarna i Ludvika och Grängesberg och Del 2. Avser behov för anläggningarna i Fagersta och Norberg.

Sista anbudsdagen är 27 mars 2019.

Elinstallationer och inhyrning elektriker, diarienummer 1003265240

Uppdraget avser elinstallationer, el-service och el-konstruktion i anläggningarna samt leverans av förbrukningsmaterial, installationsmaterial och andra varor enligt beställarens önskemål samt allmänna fastighetsinstallationer. Även denna upphandling har delats upp i två delar, se ovan.

Sista anbudsdagen är 21 mars 2019.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB