Välj en bra placering

1. Välj en bra placering

Nivåskillnaden, vattnets fallhöjd, har stor betydelse för hur mycket energi ert vattenkraftverk kan utvinna. Ju större fallhöjd, desto mer energi. Fallhöjder under 2 meter är sällan ekonomiskt lönsamma för vattenkraft.

En vanlig indelning för småskalig vattenkraft i Sverige är:

Över 50 meter: hög fallhöjd
15-50 meter: medelhög fallhöjd
2-15 meter: låg fallhöjd

Vattenkraftverken kan utnyttja olika slags fördämningar, som konstruerade dammar eller reglerade sjöar. Det finns också kraftverk som tar tillvara energi i strömmande vatten utan fördämningar. När ni ska välja en bra plats för ert vattenkraftverk är det viktigt att tänka på både vattenflöde och fallhöjd.