Byte av elmätare

5. Byte av elmätare

För att kunna mäta både elproduktion och elanvändning behöver vi installera en ny elmätare. Det gör vi kostnadsfritt. Det brukar ta två veckor från det att vi fått färdiganmälan från er elinstallatör till dess att mätaren sitter på plats.

För att vi ska kunna ansluta anläggningen till vårt elnät måste alla säkerhetskrav vara uppfyllda.