Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

6. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

Det är viktigt att ni har ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för att få betalt för er producerade el. När vi påbörjar ert anslutningsärende skickar vi ett bekräftelsebrev med de uppgifter om anläggningen som behövs för att teckna avtal gällande försäljningen av din elproduktion.