Välj en bra plats

1. Välj en bra placering

En bra plats att montera solceller på är ett skuggfritt tak i sydligt läge. Taket ska ha 30-50 graders lutning. Generellt sett kan man säga att 1 kW kräver 8 m2 yta och kan producera 900-1000 kWh per år beroende på förutsättningar och val av leverantör. Läs mer om solceller på Energimyndighetens hemsida.