Välj elhandelsföretag och teckna avtal

8. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

Under sommaren kommer det kanske produceras mer el än vad ni själva använder. Om ni vill kunna sälja överskottsproduktionen behöver ni teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. När produktionsanläggningen är driftsatt dröjer det några dagar innan den är registrerad i vårt kundsystem. Därefter kommer du att få ett avtalsförslag från er nuvarande elhandlare men ni kan välja att teckna avtal med annan elhandlare.

Oavsett vilken elhandlare ni väljer får ni ersättning för så kallad nätnytta från oss. Aktuell ersättningsnivå hittar du i prisbladet för Egen elproduktion, ersättningen utbetalas automatiskt på er elnätsfaktura.