Anlita ett elinstallationsföretag

2. Anlita ett elinstallationsföretag

En auktoriserad elinstallatör installerar er nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar ni att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.