Trädsäkring av regionnätsledningar

För att trygga leveranssäkerheten i vårt elnät underhåller vi kontinuerligt våra elledningar.  December 2021 beräknas projektet vara avslutat. Arbetet utförs för att säkerställa att inga träd faller på våra ledningar och orsakar långvariga strömavbrott. Vi anlitar entreprenörer för att utföra avverkningen.

För mer information om de olika områdena kontakta Emil Jansson eller 0240-876 38.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB