Trädsäkring av regionnätsledningar

För att trygga leveranssäkerheten i vårt elnät underhåller vi kontinuerligt våra elledningar. Under 2018 och kommande 3 åren kommer vi att trädsäkra våra regionnätsledningar. Arbetet utförs för att säkerställa att inga träd faller på våra ledningar och orsakar långvariga strömavbrott. Vi anlitar entreprenörer för att utföra avverkningen. För mer information om de olika områdena kontakta Peter Ydersten på 0240-876 26 eller e-post.

Avsändare till denna sida är VB Elnät