Anslutning fiber

  • Vi gräver och anlägger fibernätet fram till tomtgränsen.
  • Du gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgränsen fram till villan och ombesörjer håltagning i ytterväggen.
  • Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation
  • Du förlägger själv kanalisation på din tomt.
  • Vi ansluter fiberkabel och monterar bredbandsuttag inom två meters radie från inkommande kanalisation.
  • Du ombesörjer ett standard eluttag på 220V i anslutning till bredbandsuttaget.
  • Du ombesörjer, på egen bekostnad, återställningsarbete på den egna tomten.
  • Vi kan på begäran vara behjälplig med kontakter för leverantörer och anläggare för arbete på egen mark.
  • Du ombesörjer, på egen bekostnad, eventuella nätverk och kabeldragning i din fastighet.
  • Vi kan på begäran vara behjälpliga med kontakter av leverantörer för kabeldragning.

Är du intresserad av en fiberanslutning? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig med besked om fiberanslutning kan erbjudas till din adress. Intresseanmälan är inte bindande.

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB